Haroun von Astrachan (Stammbaum)

Haroun von Astrachan
Chamaal el Kolub Hagar el Kolub
Fayek Al Badaia Yilla El Kolub Vhadhoo el Kolub Canapus Anaid
Hilaal Hadi el Basher Elidaar al Badaia Shamaal El Kolub Lulu El Kolub Shiras El Kolub Lulu El Kolub Canapus Shukran Canapus Aden

Quelle: www.thesalukiarchives.com